kongres135.jpg

 

BIURO ORGANIZACYJNE I ORGANIZATOR KONFERENCJI

Skolamed_adres_2017_Medtech.png
WSPÓŁPRACA NAUKOWA

Fundacja Rozwoju Chirurgii Wewnątrznaczyniowej
i Małoinwazyjnej

 

PATRONAT NAUKOWY

Katedra i Klinika Chirurgii Naczyń i Angiologii
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

SEKRETARIAT NAUKOWY

Agnieszka Widomska

Katedra i Klinika Chirurgii Naczyń i Angiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
20-081 Lublin, ul. Staszica 11
tel./fax (81) 53 257 07, e-mail: kchnlublin@op.pl
www.chirurgianaczyn.org

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

Tomasz Zubilewicz
Piotr Terlecki

Tetiana Baran
Grzegorz Borowski
Marek Chrapko
Marek Durakiewicz
Marcin Feldo
Marek Iłżecki
Bożena Jabłońska
Wacław Karakuła
Jan Jakub Kęsik
Wojciech Kobusiewicz
Michał Małysza
Andrzej Paluszkiewicz
Tomasz Pedowski
Stanisław Przywara
Wojciech Rogala
Janusz Rybak
Adam Skwarzyński
Karol Terlecki
Agnieszka Widomska
Andrzej Wojtak