kongres135.jpg

 

WSTĘPNY PROGRAM RAMOWY


XVII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Postępy w chirurgii naczyń”
20 – 22 kwietnia 2018
Hotel „Król Kazimierz” w Kazimierzu Dolnym

Organizatorzy zastrzegają prawo do zmian w programie

 

Piątek, 20 kwietnia 2018
 

WARSZTATY TOWARZYSZĄCE KONFERENCJI

09:00 – 11:00    Sala F (III piętro hotelu Król Kazimierz) i Sala A (parter hotelu Król Kazimierz)

 

OBRADY NAUKOWE KONFERENCJI
Sala konferencyjna B+C+D

08:45 – 09:00    OTWARCIE KONFERENCJI

09:00 – 11:00    SESJA I. ANGIOLOGIA

11:00 – 11:15    Przerwa kawowa

11:15 – 13:15    SESJA II. NIEDROŻNOŚĆ TĘTNIC W ODCINKU UDOWO-PODKOLANOWYM

13:15 – 14:00    Obiad

14:00 – 15:45    SESJA III. TĘTNICE SZYJNE

15:45 – 16:00    Przerwa kawowa

16:00 – 18:00    SESJA IV. ROZWARSTWIENIA AORTY

18:00 – 18:15    Przerwa kawowa

18:15 – 19:00    SESJA V. POPOŁUDNIOWY KLUB DYSKUSYJNY. ROZMOWA PRZY HERBACIE O CIEKAWYM TEMACIE

20:00    Kolacja (Dom Architekta SARP, Rynek 20)

 

 

Sobota, 21 kwietnia 2018
 

WARSZTATY TOWARZYSZĄCE KONFERENCJI

09:00 – 11:00    Sala F (III piętro hotelu Król Kazimierz) i Sala A (parter hotelu Król Kazimierz)

 

OBRADY NAUKOWE KONFERENCJI
Sala konferencyjna B+C+D

08:30 – 10:00    SESJA VI. NADESŁANE PRACE

10:00 – 10:15    Przerwa kawowa

10:15 – 11:45    SESJA VII. PROBLEMY NACZYNIOWE W PEDIATRII

11:45 – 12:00    Przerwa kawowa

12:00 – 13:00    SESJA VIII. DOSTĘPY NACZYNIOWE

13:00 – 14:00    Obiad

14:00 – 16:00    SESJA IX. TĘTNIAKI AORTY BRZUSZNEJ

16:00 – 16:15    Przerwa kawowa

16:15 – 17:30    SESJA X. TĘTNIAKI AORTY PIERSIOWO-BRZUSZNEJ

17:30 – 17:45    Przerwa kawowa

17:45 – 19:00    SESJA XI. ZAKAŻENIA W CHIRURGII NACZYŃ

18:55 – 19:00    PODSUMOWANIE

19:30    Kolacja (Hotel Król Kazimierz)

Ok. 21:00    Program towarzyszący
(program fakultatywny, dodatkowo płatny 60 zł brutto/os. Program nie jest finansowany z opłat rejestracyjnych oraz ze środków firm stowarzyszonych w Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA)


Niedziela, 22 kwietnia 2018

Zakończenie Konferencji, wyjazd uczestników