kongres135.jpg

 

PROGRAM TOWARZYSZĄCY

 

Sobota, 21 kwietnia 2018, ok. godz. 21:00 - Koncert - 60 zł/os.

Uczestnictwo w programie towarzyszącym jest niefinansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE. Uczestnictwo jest finansowane z opłat indywidualnych i wpłat od sponsorów niefarmaceutycznych.