kongres135.jpg

 

WARUNKI UCZESTNICTWA, ZMIAN I REZYGNACJI

 

Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone pisemnie po otrzymaniu wymaganych opłat. Zmiany i anulacje przyjmuje wyłącznie Biuro Organizacyjne - Biuro Kongresów SKOLAMED prowadzone przez firmę PAIZ Konsulting Sp. z o.o., 20-807 Lublin, ul. Czeremchowa 21. Obowiązuje forma pisemna z podaniem konta, na które zwrócimy refundowaną kwotę. Opłaty mogą zostać przepisane na inną osobę jedynie po akceptacji Organizatora.

 

Potrącenia umowne:

Opłaty rejestracyjne i udział w programie towarzyszącym: do 28 lutego 2018 - rezygnacja bez kosztów; od 28 lutego 2018 do 15 marca 2018 r. – potrącenie 30 % wartości anulowanego zamówienia; od 16 marca 2018 r. - potrącenie 100 % wartości zamówienia.
Opłata za zakwaterowanie: do 31 stycznia 2018 - rezygnacja bez kosztów; od 1 stycznia 2018 do 15 lutego 2018 r. – równowartość ceny pokoju za jedną dobę hotelową za każdy anulowany pokój; od 16 lutego 2018 – 100 % wartości zamówienia.

Przesłanie formularza oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb organizacji konferencji przez PAIZ Konsulting Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O Ochronie Danych Osobowych Dz. Ustaw nr 133 poz. 883.

Firma PAIZ Konsulting Sp. z o.o. wpisana jest do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych Województwa Lubelskiego pod nr 47. Usługi turystyczne świadczone są na podstawie ustawy o usługach turystycznych z 29 sierpnia 1997 (z późniejszymi zmianami) oraz kodeksu cywilnego.

Gwaracja ubezpieczeniowa pośrednika turystycznego obowiązująca do dnia 17 września 2018 r. (do pobrania w formacie pdf)

Ewentualne reklamacje dotyczące usług PAIZ Konsulting Sp. z o.o. proszę zgłaszać w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty realizacji usług.

Szczegółowy regulamin konferencji do pobrania w .pdf

Szczegółowy regulamin usług turystycznych podczas konferencji do pobrania w .pdf