kongres135.jpg

 

STRESZCZENIA NA KONFERENCJĘ

 

Uczestnicy konferencji mieli możliwość zgłaszania streszczeń prac oryginalnych oraz ciekawych przypadków, które po recenzji zostały zakwalifikowane do przedstawienia podczas konferencji w formie krótkich prezentacji ustnych.

Poniżej publikujemy streszczenia zgłoszonych prac oryginalnych:

- pobierz teksty streszczeń z sesji naukowych konferencji

- pobierz teksty streszczeń z sesji studenckich kół naukowych